HET GRIEKSE ALFABET (3)

28 januari 2013

Column 01.11 A van Ad Blankestijn

TWEEKLANKEN

In het oude Attische Grieks kwamen tweeklanken voor. Dat zijn klankverbindingen van een klinker
met een van de twee Griekse halfklinkers die ongeveer klonken als j en w in het Nederlands.
Die halfklinkers werden gespeld met qwta en q vilon. De meest voorkomende tweeklanken waren
(althans in geschreven taal): ai, ei, oi, au, eu, ou. Voorbeelden:

paiç jeir koinh nauç neuron pouç
kind hand algemeen Grieks schip pees voet

Als een tweeklank aan het begin van een woord stond, werd de spiritus, zowel lenis als asper,
boven de halfklinker geschreven. Voorbeelden:

aqx awma eqtujia ewrhka oqnoç ow
geit bloed geluk ik heb gevonden wijn de, meervoud van w

Een tweeklank van een lange klinker (â, h, w) met de halfklinker i, werd geschreven met de i
onder de lange klinker (iota subscriptum). Als deze tweeklank aan het begin van een woord stond,
werd de spiritus boven de lange klinker geschreven. Voorbeelden:

fili1 l2sthç pr3ra tdw yrhka ton
door vriendschap rover voorsteven ik zing ik heb gegrepen ei

28 januari 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.