MEETKUNDIGE REEKS

22 januari 2013

Column 01.08 A van Ad Blankestijn

De somformule voor de eerste n termen van een meetkundige reeks (t1 = a):

Sn = a + ar + ar 2 + … + ar n –3 + ar n –2 + ar n –1

rSn = ar + ar 2 + … + ar n –3 + ar n –2 + ar n –1 + ar n

Sn – rSn = a – ar n

(1 – r)Sn = a(1 – r n)

1 – rn
Sn = a
1–r

Voorbeeld: de som van de eerste 10 termen van de MR met a = 2 en r = 3

1 – 310 1 – 59049 59049 – 1
S10 = 2 × =2× =2× = 59048
1–3 –2 2

Voorbeeld: de som van de eerste 6 termen van de MR met a = 1 en r = 0,1

1 – (0,1)6 1 – 0,000001 0,999999
S6 = = = = 1,11111
1 – 0,1 0,9 0,9

22 januari 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.