DE DIAGONAALPROCEDURE

25 februari 2013

Column 01.32 A van Ad Blankestijn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … Hiernaast staat een deel van
1 1 1 1 1 1 1 1 1 de verzameling van alle breuken
waarvan teller en noemer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … natuurlijke getallen zijn.
2 2 2 2 2 2 2 2 2
De aftelwijze van Cantor wordt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … de diagonaalmethode genoemd:
3 3 3 3 3 3 3 3 3
begin linksboven (1) en ga dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 een stap naar beneden (2). Volg

4 4 4 4 4 4 4 4 4 de eerste diagonaal terug naar
de eerste rij. De tweede term van
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … de eerste rij krijgt het getal 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 toegewezen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … Volg de pijltjes.
6 6 6 6 6 6 6 6 6
Al deze breuken komen voor in
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … de matrix. De breuk waarvan
7 7 7 7 7 7 7 7 7 de noemer n en teller t is, staat in
rij n en kolom t.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … Al aftellend wordt iedere breuk
8 8 8 8 8 8 8 8 8 voorzien van één natuurlijk getal.
8 Er bestaat dan een 1-1-afbeelding
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … tussen deze verzameling breuken
9 9 9 9 9 9 9 9 9
. . . . . . . . . en de natuurlijke getallen.
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . Er zijn dus ℵ0 van deze breuken.

25 februari 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.