DE REGEL VAN MERTON

27 maart 2013

Column 02.13 A van Ad Blankestijn

snelheid van de EVRB De longitudo geeft
de verstreken tijd aan.
De latitudo geeft
de snelheid aan.

De cursieve termen
latitudo

zijn oresmiaans.

snelheid van de EB De oppervlakte van
de gele rechthoek
is gelijk aan
de oppervlakte van
de groene driehoek:
1 1
1+1= 2
+ 2
+1
longitudo

In een van de colleges van Oxford University, Merton College, werd in de 14de eeuw gediscussieerd
over de volgende stelling die Oresmus grafisch kon bewijzen.

Een punt A beweegt langs een rechte lijn met constante snelheid. Een punt B ligt op dezelfde lijn.
Op het tijdstip dat A bij B aankomt, gaat B langs dezelfde lijn bewegen met constante versnelling.

A wordt ingehaald als de snelheid van B tweemaal zo groot is als die van A.

27 maart 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.