DE BASIS-TOPHOEKCONSTRUCTIE A B C M

6 april 2013

Column 02.17 A van Ad Blankestijn

Gegeven van ∆ ABC: AB, de basis, en ∠ C, de tophoek.
Voor deze constructie is nog een gegeven nodig.
In dit geval is dat de zwaartelijn uit C: CM.

Constructie van ∆ ABC:

Pas AB af op een werklijn. g
C
Breng ∠ C over naar AB (geeft ∠ BAD).
Construeer de loodlijn in A op AD. C1 C2
Construeer de middelloodlijn van AB.
Het snijpunt van deze twee lijnen is S
(middelpunt van omcirkel van ∆ ABC).

Cirkel ten slotte om met CM, vanuit M.

Twee oplossingen: ∆ ABC1 en ∆ ABC2
S
De gezichtshoekstelling:

Vanuit ieder punt op de grote boog
van de cirkel wordt AB gezien onder
eenzelfde hoek, te weten g.
A M B
Vanuit ieder punt op de kleine boog
van de cirkel wordt AB gezien onder
eenzelfde hoek, te weten 180° – g. D

6 april 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.