DE STELLING VAN PYTHAGORAS: BEWIJS 9

19 april 2013

Column 02.20 A van Ad Blankestijn

Een kort bewijs met behulp van de stelling van Ptolemaeus:

In een koordenvierhoek is het product van de diagonalen gelijk aan de som van de producten
van ieder paar overstaande zijden.

Een rechthoek is een koordenvierhoek.

Stel de lengten van de rechthoekszijden a en b.

Stel de diagonaallengte c.
a
Dan geldt: a2 + b2 = c2 Q.E.D.
c
De naam Ptolemaeus is verbonden met de dynastie
die begon met Ptolemaeus I, bijgenaamd “Redder”. b b
Deze Ptolemaioç Swthr was een legeraanvoerder
van Alexander de Grote. Na de dood van Alexander
in – 323 werd hij uiteindelijk koning van Egypte.
Zijn zoon en opvolger, Ptolemaeus II, is de bouwer
van het Mousaion in Alexandrië, het centrum van
de toenmalige Griekse wetenschap. De bibliotheek a
bevatte honderdduizenden boekrollen. Hier werkten
grote geleerden zoals Archimedes en Eratosthenes.
Misschien ook Claudius Ptolemaeus, de wiskundige.

19 april 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.