METALEN

30 april 2013

Column 02.28 A van Ad Blankestijn

Er zijn meer dan 100 elementen. Ongeveer 80 zijn metalen (kunstmatig na nummer 92, uranium).

De belangrijkste metalen zijn:

symbool valentie

natrium Na 1 Toen ik de valenties presenteerde,
kalium K 1 ontstond er enige opwinding onder
erg onedele metalen
calcium Ca 2 de leerlingen. Wat zijn valenties ?
barium Ba 2 Moet je die uit je hoofd leren ?

magnesium Mg 2 Geduldig legde ik uit dat valenties
aluminium Al 3 getallen zijn, die aan een element
(gewoon) onedele metalen
zink Zn 2 zijn gekoppeld. Getallen die nuttig
ijzer (ferrum) Fe 2 of 3 zijn bij het opstellen van formules.

tin (stannum) Sn 2 of 4 In de eerstvolgende drie weken
weinig onedele metalen
lood (plumbum) Pb 2 of 4 mochten valenties uit het lijstje
worden afgelezen.
koper (cuprum) Cu 1 of 2 Meteen gaf ik voorbeelden om
halfedele metalen
kwik (hydrargyrum) Hg 1 of 2 het nut van valenties te tonen.

zilver (argentum) Ag 1 Wat is de formule van zinkoxide ?
goud (aurum) Au 1 of 3 Antwoord: zink heeft valentie 2
edele metalen
platina Pt 4 en zuurstof ook (zie 02.29 A).
iridium Ir 3 Dus past Zn op O. Formule: ZnO

30 april 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.