THALES EN DE PIRAMIDE (1)

1 april 2013

Column 02.16 A van Ad Blankestijn

Drie evenwijdige lijnen en twee snijdende transversalen.

a In deze configuratie staan drie gelijkvormige driehoeken:
a.b.c f.e.d i.(e+h).(d+g) en het trapezium f.g.i.h
c
b
Er zijn verscheidene evenredigheden op te stellen:

e d:e=g:h
d
f f : i = d : (d + g)
h
a:b=f:e
g
i a : c = i : (d + g)

Stelling van Thales Omgekeerd kan met een dergelijke evenredigheid
evenwijdigheid van lijnen worden aangetoond.

Thales zou de hoogte van een piramide hebben berekend. De grote piramide, die van Cheops, heeft
als grondvlak een vierkant met twee zijden in de richting noord-zuid. Deze piramide ligt 30° Noord
zodat de zonnestralen op het middaguur van 21 juni invallen onder een hoek van 90° – 30° + 23°
= 83°. Op het middaguur van 21 december is dat 90° – 30° – 23° = 37°. Nederland: 61° en 15°.
Thales gebruikte waarschijnlijk een evenredigheid om de hoogte van de piramide te vast te stellen.

De helling van ieder opstaand zijvlak van de piramide is 52°. Als op het middaguur de invalshoek
van de zonnestralen tussen 52° en 37° ligt, valt er een schaduw van de piramide op het zand.

1 april 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.