THALES EN DE PIRAMIDE (2)

3 april 2013

Column 02.16 A van Ad Blankestijn

Hiernaast is een doorsnede van de piramide van Cheops getekend.
Het vlak van tekening is een symmetrievlak, richting noord-zuid.
Het gestippelde lijnstuk stelt de hoogte van de piramide voor.

Op het middaguur van 21 december valt
het zonlicht in onder een hoek van 37°.
37° 52°

Thales heeft zijn voorzieningen getroffen.
Hij heeft twee harpedonapten ingehuurd:
dat zijn Egyptische landmeters, letterlijk:
koordspanners (wrpedonh “snoer”).
A

Q M
Deze deskundigen hebben het midden M
van de noord-ribbe nauwkeurig bepaald. B
En ook hebben zij een koord gespannen:
horizontaal uit M loodrecht op de ribbe.
De twee rode koorden met gelijke lengte
zijn strak gespannen om QM te bepalen:
MA = MB zodat ∆ ABQ gelijkbenig is.
bovenaanzicht

3 april 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.