NIET-METALEN

3 mei 2013

Column 02.29 A van Ad Blankestijn

De belangrijkste niet-metalen zijn:

symbool molecuul valentie

waterstof (hydrogenium) H H2 1 Beginnende scheikundeleerlingen
verwarren het gas waterstof met
koolstof (carboneum) C 4 waterdamp of zelfs met water.

stikstof (nitrogenium) N N2 12345 Het waterstofatoom is het lichtste
van alle atomen. Twee atomen H
fosfor (phosphorus) P 35 vormen een molecuul H2.

zuurstof (oxygenium) O O2 2 Waterstof is kleurloos en reukloos,
maar buitengewoon brandbaar.
zwavel (sulphur) S 246 Ik vertelde over de Hindenburg,
het Duitse luchtschip dat in 1937
in Lakehurst (USA) verongelukte.

fluor F F2 1 Een verbinding van een element
met een niet-metaal is een -ide:
chloor Cl Cl2 1357
halogenen NaF natriumfluoride
broom Br Br2 1357 Cu2O koper(I)oxide
SnS2 tin(IV)sulfide
jood I I2 1357 PCl5 fosforpentachloride

3 mei 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.