PROEFWERK A.M.

Column 02.33 A van Ad Blankestijn

1. Bewijs dat de verzameling van
de punten die gelijke afstand hebben
tot het punt (1,0) en de lijn x = – 1
de parabool y2 = 4x is.

2. Bepaal de vergelijking van
de raaklijn t1 aan de parabool in A (1, 2).

3. Bepaal de vergelijking van
de raaklijn t2 aan de parabool in B (4, – 4). A

4. Bepaal het snijpunt S van t1 en t2.

5. Bewijs dat AB de poollijn is van S
ten opzichte van de parabool.

Een cirkel raakt de parabool in A.
Het middelpunt ligt op de lijn x = – 1. S

6. Bepaal de vergelijking van deze cirkel.

De lijn y = – x – 1 raakt
zowel de parabool als de cirkel.

7. Bewijs dit. De raaklijnen en de cirkel zijn
in deze versie alvast getekend. B


Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.