REPARATIECURSUS (05)

22 mei 2013

Column 02.36 A van Ad Blankestijn

De volgende zaterdagnamiddag was 3C weer aanwezig, in hetzelfde souterrain als de vorige keer.
Ze hadden voor de gastvrouw, die ons overvloedig van cola en zelfgebakken koekjes had voorzien,
een prachtige bos bloemen gekocht, en voor mij een fles chablis premier cru van het topjaar 1959.

In de vorige les had ik voorbeelden gegeven van gelijkvormige driehoeken. De leerlingen deelden
mijn mening dat gelijkvormigheid vaak mooi is om te zien, maar hoe wordt het verder gebruikt ?

Volgden verhoudingen. Na de, niet altijd flauwe, grappen over driehoeks- en andere verhoudingen
en gedurfde vragen (meneer, hebt u een verhouding, en zo ja, met wie ?) gaf ik voorbeelden zoals
3 : 10 (drie staat tot tien), het aantal deuren tegenover het aantal raampjes in het souterrain.

Een gelijkheid van verhoudingen is een evenredigheid. Jans leeftijd verhoudt zich tot Karels leeftijd
als 15 : 14 en diezelfde verhouding bestaat tussen de leeftijd van Jans vader (45) en Karels vader.
Hoe oud is Karels vader ?
De evenredigheid 15 : 14 = 45 : 42 laat zien dat het product van de buitenste termen gelijk is aan
het product van de binnenste termen (15 × 42 = 14 × 45 = 630).
Daarna: evenredigheden opstellen als drie evenwijdige lijnen worden gesneden door twee andere.

Voorbeelden: Deze resultaten
staan bekend als
a b a:b=c:d Stelling van Thales
(althans in Franse
meetkundeboeken).
a:c=b:d
c d
a : b = (a + c) : (b + d) Later heb ik de klas
over Thales verteld.

22 mei 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.