REPARATIECURSUS (06)

23 mei 2013

Column 02.36 A van Ad Blankestijn

Thales toepassen bij de verdeling van een gegeven lijnstuk AB in drie gelijke delen:

A
o S T B Zet drie gelijke stukken af op de hulplijn vanuit A.
Trek de sluitlijn EB.
Construeer lijnen evenwijdig aan EB uit C en D
C (door hoekoverbrenging).

D
Deze methode van verdeling in gelijke stukken
kan voor ieder aantal delen worden toegepast,
E ook voor de verdeling in twee gelijke delen
AS = ST = TB (gewoonlijk wordt dan de middelloodlijn gebruikt).

De middenparallellen van een driehoek H

Trek een lijn door het midden I van FH overeenkomstige hoeken (°)
evenwijdig aan FG. zijn gelijk
I ° J
Volgens Thales gaat deze lijn Hoeveel gelijkvormige DD zie je ?
Hoeveel congruente DD ?
door het midden J van GH. Hoeveel parallellogrammen ?
Hoeveel trapezia ?

Herhaal deze werkwijze met I tegenover HG °
en J tegenover HF. K is het midden van FG. F K G

□ FKJI is een parallellogram. IJ = FK = 12 FG en IK = HJ = 12 HG en JK = HI = 12 HF
□ FKJH is een trapezium. De middenparallel van een zijde is half zo lang als die zijde.

23 mei 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.