REPARATIECURSUS (07)

24 mei 2013

Column 02.36 A van Ad Blankestijn

De derde sessie in het souterrain. Ik vergat niet te demonstreren of te repeteren wat de leerlingen
moesten kunnen, zoals het overbrengen van een hoek of het construeren van een middelloodlijn.

Hoe wordt een hoek overgebracht
naar een punt op een lijn ?

Breng een cirkelboog aan en neem de maat.
gegeven hoek overgebrachte hoek

De leerlingen tekenden evenwijdige lijnen door een tekendriehoek langs een andere tekendriehoek
of een liniaal (of langs een boek) te verschuiven. Ze vonden mijn uiteenzetting dan ook overbodig.
Ook mijn uitleg van de constructie van een middelloodlijn kreeg geen applaus.
Overigens was de geodriehoek nog niet in het onderwijs doorgedrongen, maar de rekenliniaal wel.

Hoeken en cirkels. Dat was het doel van deze les. Dat een middelpuntshoek evenveel graden telt
als de boog waarop hij staat. Kortom: het aantal hoekgraden is gelijk aan het aantal booggraden.
Bij een omtrekshoek is dat de helft.

Als het middelpunt van de cirkel
° ° ° ° ° °
op een been van de omtrekshoek ligt, ° ° °
is het bewijs afleesbaar. °° °° °°
° °× ×× × °
×
In de twee andere gevallen erop erin erbuiten
(erin, erbuiten), na even denken, ook.

24 mei 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.