REPARATIECURSUS (09) L

26 mei 2013

Column 02.36 A van Ad Blankestijn

De koordenstelling
T D C
×
De punten A, B, C, D liggen op een cirkel.
De koorden AC en BD snijden elkaar in S en S
de verlengden van BA en CD in T. ×
× ×
A
∠ ACD = ∠ DBA (omtrekshoeken op boog AD) ⇒
B
∆ ABS ~ ∆ DCS ⇒ AS : BS = DS : CS ⇒ AS × CS = BS × DS

Over hoeken: ∠ ASD is een buitenhoek van ∆ ABS, dus gelijk aan de som van ∠ ABS en ∠ BAS.
De hoek van de koorden is de halve som van (de middelpuntshoeken op) de bogen AD en BC.

De snijlijnenstelling

∆ ACT ~ ∆ DBT ⇒ TA : TC = TD : TB ⇒ TA × TB = TC × TD Als een koorde wordt gezien als een lijn,
niet als een lijnstuk, dan sluit

∠ BAS is een buitenhoek van ∆ ACT zodat ∠ ATD = ∠ BAS – ∠ ACT. de snijlijnenstelling de koordenstelling in.

De hoek van de snijlijnen is het halve verschil van (de middelpuntshoeken op) de bogen AD en BC.

De raaklijnstelling

Is TA vast en wordt ∠ ATD groter, dan naderen C en D elkaar.
In de limietstand vallen ze samen, zeg in L. Dan is de snijlijn TD raaklijn TL geworden. Gevolg:

TL2 = TA × TB

26 mei 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.