1089

5 juli 2013

Column 03.30 A van Ad Blankestijn

Neem een getal van drie cijfers, bijvoorbeeld 753
Draai het om: 357
Het verschil van deze getallen is 753 – 357 = 396
Draai ook dit verschil om: 693
De som van de laatste twee getallen is 1089

Het getal 1089 is onafhankelijk van het begingetal abc (a > c)

Het ilatiesymbool geeft aan dat niet het product
van a, b en c is bedoeld, maar de positionele representatie
BEWIJS van het getal met de cijfers a, b en c.

De waarde van abc is (in het tientallig stelsel) 100a + 10b + c

De waarde van cba is dan 100c + 10b + a

Het verschil van deze waarden is 100(a – c) + (c – a)

Onttrek één honderdtal aan 100(a – c) zodat dit verschil wordt:

100(a – c – 1) + 90 + (c – a + 10) en omgedraaid 100(c – a + 10) + 90 + (a – c – 1)

De som van de laatste twee waarden is 100·9 + 2·90 + 9 = 900 + 180 + 9 = 1089

In de uitkomst komen a, b en c niet voor.

[c = 0 werkt ook: 210 – 12 = 198 en 198 + 891 = 1089]

5 juli 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.