DE DRIEHOEK VAN PASCAL (1)

20 juli 2013

Column 04.04 A van Ad Blankestijn

Zoals Pascal niet de uitvinder van de kwikbarometer is, maar Evangelista Torricelli (1664), zo is hij
ook niet de uitvinder van het driehoekige schema dat wordt aangeduid als ‘de driehoek van Pascal’.

Iedere rij begint en eindigt met 1. 1 Niet alleen was ‘de driehoek’ bekend 1
in het China van de elfde eeuw,
Een rij met rijnummer n bevat 1 1 ook in India, Perzië en Maghreb 2
n + 1 termen (de bovenste rij was dat schema een object
heeft nummer 0). 1 2 1 van mathematische studie. 4

Begintermen en eindtermen In 1654 schreef Pascal
1 3 3 1 8
uitgezonderd, is een term le Traité du triangle
de som van de twee die arithmétique
onmiddellijk erboven 1 4 6 4 1 waarin hij 16
staan. Voorbeeld: stellingen
10 = 4 + 6 → 1 5 10 10 5 1 bewijst 32
zoals
1 6 15 20 15 6 1 ∑ rij = 2n 64

1 7 21 35 35 21 7 1 128

1 8 28 56 70 56 28 8 1

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

20 juli 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.