DE ZEEF VAN ERATOSTHENES

1 juli 2013

Column 03.27 A van Ad Blankestijn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Het vak met 1 erin niet kleuren,
want 1 is geen priemgetal (voor
Mersenne nog wel: 21 – 1 = 1).
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
De vakken met 2, 3, 5 en 7 erin
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 wel kleuren.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Onder 2 alle vakken wit laten en
ook de kolommen van 4, 6, 8, 10.
Alle even getallen, op 2 na, zijn
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 nu door de zeef gevallen.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 De drievouden, de vijfvouden en
de zevenvouden uitzeven.
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Alleen de priemgetallen tot 100
blijven op de zeef liggen.

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Eratosthenes was mathematicus,
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 astronoom en geograaf.
Hij is waarschijnlijk een tijdlang
directeur van de bibliotheek van
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Alexandrië geweest.

1 juli 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.