MISTRIBUTIES

14 juli 2013

Column 03.36 van Ad Blankestijn

1
Eens hoorde ik iemand vertellen dat Voltaire sin 30° = accepteerde, maar niet inzag dat sin 60°
2
niet gelijk is aan 1. Wat zou Voltaire hebben gedacht ?
Ik heb bij leerlingen wonderlijke distributies gezien. Een bekende is (a + b)2 = a2 + b2 waartegen
vele generaties wiskundeleraren hebben gevochten. Andere voorbeelden: √(a + b) = √a + √b en
log (a + b) = log a + log b of log ab = (log a)(log b).
Soms is er geen schade: in de differentiaalrekening geldt (f + g)’ = f ’ + g’ [maar (fg)’ = f ’g + fg’].

En nu de wegstreepdrang. Er zijn leerlingen die, zodra ze een deelstreep zien, moeten wegstrepen,
terecht of niet. Zij beseffen niet helemaal, of helemaal niet, dat wegstrepen hetzelfde is als delen:
a+b a+b a+b b
= b (a weggestreept), = 1 + b (b stond buitenspel), = 1+ (goed als a ≠ 0)
a a a a

a + 2b sin a + sin b
= 2 (a en b weggestreept), = tan a + tan b (maakt een doordachte indruk)
a+b cos a + cos b

64
In een les gebeurde het dat ik, op het bord, op uitkwam. Ik streepte de 6 boven en onder weg.
Het bleef even stil. De klas was verbaasd. 16
95
Op verzoek gaf ik nog een voorbeeld, met een wegstreepbare 9 (alsof ik er nog veel meer had):
19
13 + 373
3
Mijn lerares wiskunde liet me eens zien hoe exponenten kunnen worden weggestreept:
243 + 373
Teller: 2197 + 50653 = 52850. Noemer: 13824 + 50653 = 64477. Met weggestreepte exponenten
wordt de teller 50 en de noemer 61. Test: 52850 × 61 = 50 × 64477 (= 3223850).

14 juli 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.