TIJDLIJNEN, NAMEN EN WOORDEN

8 augustus 2013

Column 04.17 A van Ad Blankestijn

700 675 650 625 600 575 550 525 500 475 450 425 400 375 350 325 300

Thales Calhç
Anaximander Qnaximandroç
Anaximenes Qnaximenhç

Pythagoras Pucagoraç
Empedokles Qmpedoklhç
Demokritos Dhmokritoç

Sokrates Swkrathç
Plato Platwn
Aristoteles Qristotelhç

presocratici Deze term moet niet letterlijk worden genomen. Zie de tijdlijn van Demokritos.

archē qrjh Het adjectief bij de betekenis “begin” is archaios qrjaioç “oud” of “ouderwets”.
Dit is het eerste lid van samenstellingen zoals archeologie “oudheidkunde”.
In het eerste lid van samenstellingen treedt archê op als arch-, arche- of archi-
(betekenis: “opper-”, “eerste”): archangelos qrjaggeloç “opperboodschapper”;
qrjetupon “beeldenaar” (tupoç “slag”); qrjitektwn “oppertimmerman”.
In het Nederlands ontwikkelde arch- zich tot arts, via Middelnederlands arsater,
uit archiater dat zelf terugaat op qrjiâtroç “oppergeneesheer” (qâtroç “arts”).
Een andere ontwikkeling leidde tot aarts- zoals in aartsbisschop, aartsvader of,
in het negatieve: aartsketter, aartsleugenaar, aartsvijand, …

8 augustus 2013
Ad-Blankestijn-column

Deze column werd geschreven door Ad Blankestijn, de oprichter van Instituut Blankestijn. Ad Blankestijn was vernieuwend. Als bevlogen onderwijsman introduceerde hij het particulier onderwijs in Nederland. In 1965 stichtte hij zijn eigen school: Instituut Blankestijn. In 2015 overleed Ad Blankestijn.

Blankestijn gaf les, voerde persoonlijk de directie en was ook vaak in het weekeinde op zijn instituut te vinden. Dat Instituut verwierf een uitstekende reputatie, met prima opgeleide medewerkers en goede examenresultaten. In 1999 bouwde Blankestijn zijn concept ‘laatste twee jaar in één‘ uit tot een volledige opleiding van klas 1 tot en met het examenjaar.
Baanbrekend was Ad Blankestijn eveneens, toen hij in 2003 als eerste begon met de particuliere basisschool.

In 2008 nam hij afscheid van zijn instituut. Hij nam zich voor om vooral veel te blijven lezen en zich te blijven ontwikkelen, een eis die hij ook aan zijn medewerkers stelde. Hij bracht zijn laatste jaren door in zijn geliefde Frankrijk en schreef toen deze columns.

Het Instituut wordt door Frans van Heijningen met de huidige medewerkers als een familiebedrijf voortgezet, overeenkomstig het gedachtengoed van Ad Blankestijn.