Diploma op maat in het particulier onderwijs

22 mei 2016

Diploma op maat in het particulier onderwijs

Het artikel over diploma op maat klinkt bij Instituut Blankestijn bekend. In het particulier onderwijs loopt men vaak vooruit op de mogelijkheden binnen het onderwijssysteem. Een ontwikkeling die wij de laatste jaren zien is dat leerlingen vakken op HAVO niveau doen en daarnaast enkele certificaten halen op VWO niveau om beter voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs.

Hieronder volgt een gedeelte uit het artikel van de Volksrant.

Paul Rosenmöller: ‘Diploma op maat beter voor scholier’
Door: Rik Kuiper 26 maart 2015, 02:00

De beste vakken op vwo-niveau, de slechtere op havo- of vmbo-niveau. Paul Rosenmöller maant de politiek op korte termijn een maatwerkdiploma in te voeren.

Scholieren moeten het ene vak op havo-niveau kunnen volgen en het andere op vwo-niveau, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, de koepelorganisatie voor middelbare scholen. Hij maant de politiek om op korte termijn een maatwerkdiploma in te voeren.

Op zo’n diploma staat bijvoorbeeld dat een leerling vijf vakken op havo-niveau heeft gedaan en drie vakken op vwo-niveau. Nu is dat wettelijk niet mogelijk, omdat is vastgelegd dat een leerling op slechts één niveau een diploma kan halen.

Door de invoering van een maatwerkdiploma kan een school het onderwijs beter laten aansluiten op de talenten van de leerlingen, zegt voorzitter Rosenmöller van de sectororganisatie waarbij alle middelbare scholen zijn aangesloten. ‘Er zijn dyslectische kinderen op de havo die de exacte vakken makkelijk op vwo-niveau kunnen. En er zijn vmbo-kinderen die een paar vakken op havo-niveau kunnen doen.’

‘Ontschotting’
Volgens Rosenmöller, die de afgelopen maanden met honderden docenten, schoolleiders en bestuurders sprak, is het daarom tijd voor ‘ontschotting’ – de schotten tussen vmbo, havo en vwo moeten zoveel mogelijk verdwijnen, zoals onder meer al gangbaar is in Engeland en de VS. ‘Het is toch niet meer van deze tijd dat je een diploma……..

Meer lezen kan hier.