VMBO naar HAVO

22 mei 2016

Bij Instituut Blankestijn de de stap maken van VMBO naar HAVO.

Uit het rapport van de VO raad blijkt dat de overstap van VMBO naar HAVO steeds lastiger wordt doordat scholen maatregelen nemen die ervoor zorgen dat ze niet worden toegelaten tot de HAVO. Een criterium hierbij is een hoog gemiddelde. Een groep leerlingen worden hierdoor benadeeld omdat zij het wel kunnen! Bij Instituut Blankestijn gaan we met elke leerling het gesprek aan. We zetten graag een traject in die leidt tot succes. Bij Instituut Blankestijn is falen geen optie! Elk jaar krijgen wij leerlingen binnen van het VMBO die niet tot de HAVO werden toegelaten. Zij zijn bij ons zeer succesvol, soms doen ze zelfs een versneld traject.

Zie hieronder de tekst omtrent de overstap van VMBO naar HAVO:

VMBO naar HAVO is een lastige stap. Dit blijkt uit een rapport van de VO-Raad.

De overstap van vmbo-gediplomeerden naar havo 4 staat onder druk. De afgelopen jaren is een stijgende lijn te zien van het aantal vmbo’ers dat doorstroomt naar havo, terwijl tegelijkertijd zichtbaar is dat zij minder succesvol zijn dan leerlingen uit havo 31. Vmbo-scholen nemen hiervoor maatregelen door leerlingen die de overstap naar havo willen maken extra begeleiding en/of extra vakken aan te bieden; veel havo-scholen benutten de geboden beleidsruimte bij de toelating door het stellen van eigen toelatingseisen. Ze willen daarmee de leerlingen behoeden voor een teleurstelling.
Het havo is niet voor elke vmbo-tl’er of gl’er een passende vervolgopleiding en op dit moment sluiten de opleidingen onvoldoende op elkaar aan om te kunnen zeggen dat het vmbo diploma alléén voldoende garantie biedt voor het succes van een vmbo-leerling in het havo.

Toelatingseisen
De toelatingseisen die havo-scholen stellen, (voor overstap VMBO naar HAVO) zijn bijvoorbeeld de hoogte van de eindcijfers en/of een positief advies van de toeleverende school. De meeste scholen stellen als eis een 7 gemiddeld voor het eindexamen (meestal het gemiddelde van het centraal en schoolexamen samen), maar hoger en lager komen ook voor. Veel scholen stellen naast het gemiddelde eindcijfer ook nog andere eisen, b.v. een bepaald cijfer voor wiskunde, een aanvullend vak, etc. Ook zijn er scholen die de vmbo leerlingen wel willen toelaten op voorwaarde dat ze niet doubleren in havo 4. Deze scholen hanteren het zogenoemde doubleerverbod.

Noodzaak voor meer transparantie
De vrijheid die scholen hebben bij het stellen van de overgangsnormen en de toelatingseisen heeft geleid tot een zekere willekeur. De toelatingsvoorwaarden die havo-scholen aan vmbo gediplomeerden stellen, variëren per school en per regio. Vmbo-gediplomeerden weten hierdoor niet – of pas in een laat stadium – waar ze aan toe zijn.
Ook hebben scholen de vrijheid om te kiezen voor een doubleerverbod. Uit een ledenpanel van de VO-raad blijkt dat minder dan de helft van de scholen een doubleerverbod hanteert. Dat kan zijn een algemeen verbod voor iedereen, maar kan ook een individuele afspraak met een bepaalde leerling betreffen.
Ouderorganisaties en leerlingen organisaties hebben zich kritisch uitgelaten over deze gang van zaken. Vanwege de beleidsruimte zijn de eisen arbitrair en ze leiden tot shop gedrag onder de leerlingen en ouders. Daarnaast vindt men dat de eisen niet transparant zijn en vaak niet duidelijk worden vermeld op de website van een school. Ook de politiek heeft gepleit voor meer transparantie in de toelatingsvoorwaarden en wil dat leerlingen in havo 4 gelijk worden behandeld.

Klik hier voor meer informatie.

Overstappen naar HAVO? Meer informatie over instromen klik hier.
Overstappen met versneld traject? Meer informatie over versneld traject klik hier.