Cum laude slagen bij Instituut Blankestijn

16 mei 2016

Met ingang van dit jaar krijgen leerlingen die uitzonderlijk goed presteren de vermelding ‘cum laude’ op hun diploma. Dat is terug te vinden in artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO, dat eind 2015 werd gepubliceerd. Ook bij Instituut Blankestijn is het met ingang van dit schooljaar mogelijk om cum laude te slagen.

Instituut Blankestijn cum laude

De regeling houdt kortweg het volgende in: het gemiddelde van alle vakken, inclusief de rekentoets, moet minimaal een 8,0 zijn. Verder mag de leerling op het vwo voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 scoren en op havo- en mavo-niveau (vmbo-niveau) niet lager dan een 6.

Er waren al scholen waar men het judicium cum laude op diploma’s vermeldde. Tot einde 2015 waren daar echter geen landelijke regels voor. Nu die er wel zijn, gaat ook Instituut Blankestijn ze toepassen. Er zijn al leerlingen die aangegeven hebben dat ze ernaar willen streven de lovende aantekening op hun diploma te krijgen.

Wie op Instituut Blankestijn cum laude kan slagen heeft een uitzonderlijk goede prestatie geleverd. Niet alleen heeft die leerling prachtige cijfers behaald, maar heel vaak zal hij dat ook nog gedaan hebben in een versneld traject. Veel leerlingen doen namelijk twee jaar in één.

Omdat op ons Instituut onderwijs op maat hoog in het vaandel staat, is het ook mogelijk dat een leerling voor enkele vakken het versnelde traject volgt en voor andere vakken het reguliere traject.

Summa cum laude

Als slagen met de aantekening ‘cum laude’ mogelijk is, moet slagen met het judicium ‘summa cum laude’ ook mogelijk zijn. Leerlingen moeten dan gemiddeld een punt hoger halen. Dus op vwo-niveau gemiddeld minimaal een 9,0 en geen enkel vak met een eindcijfer lager dan 8. Het Eindexamenbesluit VO vermeldt dat niet, maar in sommige publicaties (zoals deze) komt het wel ter sprake.

Wij juichen het toe dat er voor leerlingen nu een extra stimulans is om te excelleren. Alles wat leerlingen kan helpen het maximale uit zichzelf te halen, is welkom.