Digitaal onderwijs: slimme tablet heeft toekomst

16 mei 2016

digitaal onderwijsUit  twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit blijkt dat tablets een effectief hulpmiddel kunnen zijn voor leraren. De onderzoeken hebben vooral betrekking op de verschillen tussen leerlingen in een klas. Aan de onderzoeken naar digitaal onderwijs deden ruim 2500 basisschoolleerlingen mee, uit groep 4 tot en met 8.

Uit de resultaten blijkt dat vooral moderne onderwijsprogramma’s op tablets leerlingen beter laten presteren op de gebieden rekenen en taal. De onderzoekers keken naar de effecten van Snappet: oefen- en verwerkingssoftware voor tablets die leerlingen direct laat weten of een antwoord goed of fout is. Leerlingen krijgen ze snel mogelijk opdrachten op hun eigen niveau: een leerling die veel taken juist uitvoert, krijgt moeilijker vervolgopdrachten.

Digitaal lesmateriaal helpt de leerkracht dus bij het differentiëren. Ook levert het de leraar tijdwinst op (bijvoorbeeld bij het corrigeren). De rol van de leerkracht blijft onverminderd belangrijk.

Een van de onderzoekers benadrukt dat tablets niet hapsnap ingezet moeten worden, maar dat de school een goed uitgedacht plan moet hebben en dat de leerkrachten goed geschoold moeten zijn.

Instituut Blankestijn wil de slag naar digitaal onderwijs gaan maken. Op dit moment worden daar de randvoorwaarden voor geschapen. Zo is er een supersnel POF-netwerk (Plastic Optical Fiber) aangelegd. De mogelijkheden en vernieuwingen op digitaal gebied worden door het Instituut met meer dan gewone interesse gevolgd. Op den duur zullen er steeds meer papieren boeken verdwijnen en bij steeds meer leerlingen zal een iPad of een andere tablet tot de standaarduitrusting gaan behoren.