Het nut van maw

11 juni 2016

Menige leerling heeft de afgelopen decennia wel eens de verzuchting geslaakt waarom hij maatschappijwetenschappen (MAW) moest doen. Was het vak wel zinvol? Stond het vanaf zijn invoering, begin jaren ’70, niet bekend als een vak dat door leraren werd gegeven die nog geen volledige betrekking hadden? Werd er niet wel gediscussieerd zonder duidelijk doel?

Wie de tegenwoordige centrale examens bekijkt, of de lessen MAW op Instituut Blankestijn bijwoont, zal bovengenoemde bedenkingen met een glimlach lezen, en terecht. Wie MAW als keuzevak neemt, moet zich verdiepen in een breed palet aan onderwerpen. Wat te denken van Politieke Besluitvorming, Massamedia, Criminaliteit en Rechtsstaat, Milieu en Beleid, Mens en Werk, Ontwikkelingssamenwerking en tot slot Multiculturele Samenleving?

maatschappijwetenschappenMAW gaat bovendien nog verder: van de leerling wordt verwacht dat hij per dag de actualiteit in de gaten houdt en dat kan al eenvoudig door het lezen van de voornaamste krantenartikelen en het bekijken van een van de nieuwsbulletins.

De leraar die het vak geeft, merkt al snel dat hij de krant op een andere manier leest. Een conflict tussen Mark Rutte en Diederik Samson krijgt ineens relevantie, wanneer de laatste tegen de eerste zegt: ‘Dan ga je maar naar de koning.’ Dit kan de leraar in de les gebruiken door de positie van het staatshoofd in de Haagse politiek te belichten of door te wijzen op de consequenties van een dergelijke stap van de heer Rutte.

Kortom, zowel van leerling als van lesgevende vraagt maatschappijwetenschappen een grote betrokkenheid bij de dagelijkse actualiteit.

Het nut van MAW reikt verder. Er zijn veel overeenkomsten met vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Bovendien kan het aanvullend werken bij het maken van het profielwerkstuk.

Vervolgstudie

Wie een vervolgstudie aan een hogeschool of universiteit wil doen, profiteert er eveneens van, al is het alleen maar door Politieke Besluitvorming waar bijvoorbeeld uitgangspunten van politieke partijen diepgaand worden behandeld. Wat bepaalt het economische of monetaire beleid dat partij X wil (economie)? Waarom is er in toenemende mate sprake van euroscepsis bij veel Europeanen en wat betekent dit voor de Europese samenwerking (internationale betrekkingen)?

Tot slot: door maatschappijwetenschappen kunnen leerlingen bewuster nadenken over de democratie en de politieke verhoudingen waardoor zij juist weloverwogen hun stem uitbrengen. De versterking van die politieke betrokkenheid is een van de grootste voordelen van MAW.

Dr. Feiko Postma, docent geschiedenis en maatschappijwetenschappen

(In augustus 2017 verandert het examenprogramma voor maatschappijwetenschappen. Wij zullen daar te zijner tijd nader over berichten.)