Vwo-leerlingen doen onderzoek naar tanderosie

11 juni 2016

Bij een praktische opdracht scheikunde hebben vwo-leerlingen onderzocht wat het meest het glazuur van tanden aantast: frisdrank of fruitsap.

praktische opdracht scheikunde

“Zuren kunnen aanleiding geven tot tanderosie bij regelmatig contact met het tandoppervlak. Zuur in voeding lost dan het tandglazuur op. Hoe meer, hoe vaker en hoe langer er zure producten in de mond terechtkomen, hoe groter de kans op tanderosie. Voorbeelden van zure voeding zijn frisdranken (ook light-frisdranken) en fruit(sap). Het regelmatig drinken van frisdrank, of het gedurende een lange periode nemen van kleine slokjes frisdrank, is af te raden. Zuigen op een citroen of sinaasappel is funest voor het tandglazuur.” Bron: Wikipedia. 

Dat zowel frisdranken als fruitsappen slecht zijn voor je tanden is een feit waar veel mensen bekend mee zijn. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat cola slechter is voor je tanden dan sinaasappelsap. Op het internet staat wel informatie over tanderosie, maar een eerlijke vergelijking tussen frisdranken en fruitsappen blijkt moeilijk vindbaar. Vandaar de opdracht aan de vwo-leerlingen: zoek uit wat schadelijker is voor de tanden, het drinken van frisdrank of juist het drinken van fruitsappen.

Tijdens het onderzoek hebben de leerlingen via een literatuurstudie onderzocht wat er al bekend was over het onderwerp. Een leuke bijkomstigheid hierbij is dat leerlingen die veel internetbronnen gebruikten, erachter kwamen dat bronnen elkaar tegenspraken of zelfs beweringen bevatten die chemisch gezien onjuist waren.

Titraties

Daarnaast hebben de leerlingen in deze praktische opdracht via zuur/base-titraties het zuurgehalte bepaald van een aantal fruitsappen en frisdranken. Dit werd niet gedaan met de (bij chemici) bekende glazen buret, maar met een computergestuurde motorburet. Hieruit bleek dat sappen een veel hoger zuurgehalte bevatten dan frisdranken.

Door de resultaten van het literatuuronderzoek te combineren met de resultaten van de titraties, trokken de meeste leerlingen de conclusie dat met grote waarschijnlijkheid het drinken van fruitsappen slechter is voor je tanden dan het drinken van frisdrank. Je kunt dus waarschijnlijk beter een glaasje cola bij je ontbijt drinken dan een glas jus d’orange.

Berend Salemink, docent scheikunde