Aannameprocedure

Onze aannameprocedure is erop gericht om elkaar snel goed te leren kennen zodat uw zoon of dochter direct een goede start maakt en ons enthousiasme ervaart.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het onderwijs van Instituut Blankestijn is bewust kleinschalig en we hebben daarom een beperkte capaciteit. De eerste stap om uw kind in te schrijven bij Instituut Blankestijn is een afspraak maken met de rector voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden uw wensen besproken.

Sfeer proeven

Na het kennismakingsgesprek kunnen wij u eventueel in contact brengen met een (oud-)leerling en diens ouders die ooit zelf het unieke onderwijs van Instituut Blankestijn hebben ervaren.

Uw zoon of dochter kan eventueel ook één of meer dagen meedoen op onze school om de sfeer te proeven.

“Ik snapte pas echt het gevoel van deze school toen ik een dag had meegelopen. Toen begreep ik dat dit de school is waar ik elke dag naartoe wilde.”

Steve,
Alumnus

Aanname

Tijdens de definitieve inschrijving volgt wederom een uitgebreid gesprek waarbij we in overleg een studieprogramma opstellen dat volledig wordt afgestemd op uw kind. Tijdens dit gesprek maakt u ook kennis met de afdelingscoördinator die uw zoon of dochter zal begeleiden. Nadat uw zoon of dochter is aangenomen, stelt Instituut Blankestijn de betreffende gemeente op de hoogte van de inschrijving.

Instromen kan op ieder moment

Door onze individuele aanpak is het mogelijk om, mits er plek is, op ieder moment tijdens het schooljaar te starten. Kinderen van oud-leerlingen hebben voorrang bij de plaatsing.