Reacties van ouders van onze basisschoolleerlingen

27 januari 2015

Reacties van ouders van onze basisschoolleerlingen

Uit privacy-overwegingen zijn de namen weggelaten. Tijdens de aannameprocedure brengen wij u graag in contact met de auteurs van onderstaande teksten.

Twee jaar leerachterstand in één jaar weggewerkt

Doordat onze zoon in een rustige omgeving uitdagende leerstof kreeg aangeboden kon hij zich beter concentreren. Regelmaat zorgde voor onze zoon voor structuur. Deze structuur had hij nodig om zich beter op zijn werk te concentreren. De aanpak heeft ervoor gezorgd dat onze zoon van een cito score van 532 naar een citoscore van 546 ging en nu succesvol havo/vwo brugklas doet. Op Instituut Blankestijn krijgen de kinderen datgene mee, wat ze in hun verdere carrière nodig hebben; respect zorgt voor verbondenheid en sympathie. Bij binnenkomst op Instituut Blankestijn voel je direct deze normen en waarden. Deze normen en waarden gaven ons de doorslag om te kiezen voor Instituut Blankestijn. Door de afwisseling in het lesaanbod kreeg onze zoon lesmethoden die hem aanspraken. Daardoor werd hij steeds zelfstandiger en groeide zijn zelfvertrouwen. De leerachterstand van 2 jaar werd binnen 1 jaar op Instituut Blankestijn weggewerkt. De kleinschaligheid van Instituut Blankestijn was voor hem een veilige haven die ervoor heeft gezorgd dat hij zelfverzekerd en met een stevige onderwijsbasis zijn schoolloopbaan kan vervolgen.

Zelfvertrouwen toegenomen

Wat onze zoon meteen opviel, was de rust in de klas. Op zijn vorige school hadden hij en klasgenoten een eigen hoofdtelefoon om zo hun eigen rust en stilte te creëren. Onze zoon gaf aan dat er nu heel stil gewerkt wordt en dat hij dit als prettig ervaart omdat hij nu beter kan concentreren. Ik merk als ouder, dat hij rustiger en ontspannen thuis komt, omdat hij niet de hele dag in de drukte heeft gezeten. Zeker voor onze zoon die in groep 8 zit, is het prettig om lesuren te ervaren die gehanteerd worden in middelbaar onderwijs. Het is overzichtelijk, hij weet hoe lang een les duurt en wat hij gedaan moet hebben in een les. Dat geeft duidelijkheid en rust. Doordat de leerkrachten elke dag bekijken wat de kinderen hebben gemaakt, wordt sneller duidelijk of de lesstof is begrepen. Als dat niet zo is, dan wordt het werk daarop aangepast. De aanpak kan dus per kind verschillen. In het begin was onze zoon nog wel bezig met hoe ver andere kinderen waren met hun lesmateriaal. Nu hij zelf zijn eigen vooruitgang ervaart, houdt hem dat niet meer bezig en richt hij zich meer op zijn eigen taken. Hij is nu gewend dat ieder zijn eigen taken heeft en dat er gezamenlijke lessen zijn. Omdat ieder zijn eigen leerproces heeft, wordt het geaccepteerd dat iedereen anders is en wordt dat gerespecteerd. Het is voor onze zoon duidelijk wat er van hem verwacht wordt met betrekking tot een lesuur. Hij gaat zelfstandig aan de slag, maar weet dat hij altijd mag vragen bij onduidelijkheden. Juist dat vragen stellen als hij iets niet begrijpt, heeft hij het afgelopen jaar geleerd bij Blankestijn. Hij durft nu vragen te stellen omdat zijn zelfvertrouwen is toegenomen. En dat is heel veel waard.

Basisschool