Bovenbouw vwo, havo en mavo

19 december 2014

Bovenbouw vwo, havo en mavo

In de bovenbouw worden de leerlingen voorbereid op hun examen. Iedere leerling wordt individueel benaderd en begeleid. Niet alleen wordt de stof degelijk uitgelegd, maar door voortdurend overhoren, herhalen en oefenen wordt het geleerde ook ingeslepen.

Voor iedere leerling wordt een individueel studietraject opgesteld. Voor sommigen is dat het reguliere traject, anderen volgen voor enkele vakken een versneld traject. Weer andere leerlingen blijken alle examenvakken versneld te willen doen en voor die leerlingen bieden we het twee-jaar-in-één-traject.

De voortgang van elke leerling wordt nauwkeurig bijgehouden. Met de leerling en zijn ouders wordt regelmatig besproken of het gekozen traject nog steeds juist is. Soms wordt een leerling kansrijker door aanpassingen in het vakkenpakket. Als dat nodig is, gebeurt dat dan ook. Alle begeleiding is gericht op het uiteindelijke resultaat: het diploma vwo, havo of mavo. Instituut Blankestijn verzorgt het totale programma van de bovenbouw, ook voor leerlingen die later in het schooljaar instromen.

Leerlingen die al in het bezit zijn van deelcertificaten, kunnen bij Instituut Blankestijn opgeleid worden voor de overige certificaten, om zo een diploma te behalen. Ook in deze gevallen kijken we naar het maximaal haalbare: met een paar extra vakken kan een leerling bijvoorbeeld een diploma met meerdere profielen behalen.

Lees hier verder over de werkwijze in de bovenbouw van Instituut Blankestijn.

Bovenbouw