Certificaten havo

Ben jij voor een aantal vakken al geslaagd? Wil je in verband met een vervolgstudie examen doen in een extra profiel? Wil je voor bepaalde vakken hogere cijfers halen om loting te ontlopen? Kom bij Instituut Blankestijn om certificaten havo te halen voor enkele vakken.

Kies voor Instituut Blankestijn; we hebben veel ervaring met het werken voor deelcertificaten havo. Als je een of meer deelcertificaten wil halen, volg je per definitie een versneld traject. Instituut Blankestijn biedt verschillende mogelijkheden:

Certificaten havo voor decentrale vakken

Onder andere informatica, Spaans elementair, wiskunde D, profielwerkstuk, maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (ckv).

Certificaten havo voor kernvakken en profielvakken

Onder andere Nederlands, Engels, wiskunde A, wiskunde B, Duits, Frans, Spaans, economie, natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis, management en organisatie (m&O), aardrijkskunde, kunst, maatschappijwetenschappen en filosofie.

Decentrale selectie

De decentrale toelating is een regeling waarmee aankomende studenten een plaats kunnen krijgen in sommige opleidingen van hogescholen in Nederland. De opleidingsinstellingen mogen bij numerus fixus-opleidingen een gedeelte van de plaatsen zelf vergeven. De overige plekken worden vergeven door de centrale selectie: een gewogen loting. Instituut Blankestijn ondersteunt je als je je wil voorbereiden op de decentrale selectie. Wij kunnen je ook ondersteunen als je je wil voorbereiden op de decentrale selectie.

Pakket op maat

De wensen van jou en je ouders staan centraal. Het is altijd mogelijk om je voor de gewenste vakken in te roosteren. We stellen een pakket op maat samen en stippelen een traject uit waarmee je in korte tijd een of meer vakken kan afronden. In die periode wordt de leerling begeleid door een persoonlijke coach.

Voorbereiden op vwo

Instituut Blankestijn ondersteunt kandidaten ondersteunen die, naast het behalen van deelcertificaten havo, zich ook willen voorbereiden op vwo. Het is bij Instituut Blankestijn mogelijk om naast deelcertificaten havo, je ook te richten op het halen van enkele deelcertificaten vwo.

Meer informatie

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. We leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn. Het is ook mogelijk om mavo-niveau voor alle vakken deelcertificaten te behalen.