Certificaten vwo

Ben jij voor een aantal vakken al geslaagd? Wil je in verband met een vervolgstudie examen doen in een extra profiel? Wil je voor bepaalde vakken hogere cijfers halen om loting te ontlopen? Kom bij Instituut Blankestijn om certificaten vwo te halen voor enkele vakken.

Kies voor Instituut Blankestijn; we hebben veel ervaring met het werken voor deelcertificaten vwo. Als je een of meer deelcertificaten wil halen, volg je per definitie een versneld traject. Instituut Blankestijn biedt verschillende mogelijkheden:

Certificaten vwo voor decentrale vakken

Onder andere informatica, Spaans elementair, wiskunde D, profielwerkstuk en maatschappijleer.

Certificaten vwo voor kernvakken en profielvakken

Onder andere Nederlands, Engels, wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, Duits, Frans, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, economie, kunst, filosoie, management en organisatie (m&o), scheikunde, biologie, natuurkunde en scheikunde.

Decentrale selectie

De decentrale toelating is een regeling waarmee aankomende studenten een plaats kunnen krijgen in sommige opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland. De opleidingsinstellingen mogen bij numerus fixus-opleidingen een gedeelte van de plaatsen zelf vergeven. De overige plekken worden vergeven door de centrale selectie: een gewogen loting. Instituut Blankestijn ondersteunt je als je je wil voorbereiden op de decentrale selectie.

Pakket op maat

De wensen van jou en je ouders staan centraal. Het is altijd mogelijk om je voor de gewenste vakken in te roosteren. We stellen een pakket op maat samen en stippelen een traject uit waarmee je in korte tijd een of meer vakken kan afronden. In die periode wordt de leerling begeleid door een persoonlijke coach.

Meer informatie

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. We leggen graag uit wat de mogelijkheden. Bij Instituut Blankestijn is het mogelijk om op vwo-, havo– of mavo-niveau voor alle vakken certificaten te halen.