Cito basisschool

27 mei 2015

Cito-toets

De Cito Eindtoets Basisonderwijs, vaak afgekort tot Cito-toets, wordt afgelegd door het merendeel van de leerlingen van het Nederlandse basisonderwijs. Door de resultaten van deze toets kunt u een idee krijgen over het best passende vervolgonderwijs voor uw kind.

Eindtoets Basisonderwijs

De toets bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De toets wordt gespreid over drie ochtenden afgenomen.

Indrukwekkende prestaties

De resultaten op onze particuliere basisschool bewijzen wat wij voor uw kind kunnen betekenen.

Voorbereiding vervolgonderwijs

Na de eindtoets, besteden wij in groep 8 aandacht aan een degelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs, te weten brugklas vwo, havo of mavo. In die periode maken de basisschoolleerlingen van groep 8 kennis met leervakken, die in het voortgezet onderwijs worden onderwezen. Leerlingen van groep 8 kunnen zo wennen aan de manier van lesgeven in het vervolgonderwijs.

Lees hier verder over particulier onderwijs en wat wij u kunnen bieden.

cito