Deelcertificaten

28 mei 2015

Deelcertificaten

Instituut Blankestijn biedt bovenbouwleerlingen de mogelijkheid om slechts enkele vakken te volgen. Leerlingen die bijvoorbeeld al een diploma hebben gehaald, maar voor hun vervolgstudie een extra vak nodig hebben, kunnen bij ons deelcertificaten halen.

Ben je nog niet geslaagd, maar heb je al een aantal vakken binnen? Dan hoef je niet al je examenvakken over te doen. Wil je in verband met een vervolgstudie examen doen in een extra profiel? Wil je voor bepaalde vakken hogere cijfers halen om loting te ontlopen?

Kies voor deelcertificaten bij Instituut Blankestijn. We hebben veel ervaring met het werken deelcertificaten vwo, havo en mavo. Als je één of meer deelcertificaten wil halen, volg je per definitie een versneld traject.

Decentrale selectie

De decentrale toelating is een regeling waarmee aankomende studenten een plaats kunnen krijgen bij sommige opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland. De opleidingsinstellingen mogen bij numerus fixus-opleidingen een gedeelte van de plaatsen zelf vergeven. De overige plekken worden vergeven door de centrale selectie: een gewogen loting. Instituut Blankestijn ondersteunt je als je je wil voorbereiden op de decentrale selectie.

Pakket op maat

De wensen van jou en je ouders staan centraal. Het is altijd mogelijk om je voor de gewenste vakken in te roosteren. We stellen een pakket op maat samen en stippelen een traject uit waarmee je in korte tijd een of meer vakken kan afronden. In die periode wordt de leerling begeleid door een persoonlijke coach.

Meer informatie

Neem contact op voor een verkennend gesprek. We leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn, bel: 030 – 231 45 41. Bij Instituut Blankestijn is het mogelijk om op vwo-, havo- of mavo-niveau voor alle vakken certificaten te halen.

Deelcertificaat vwo halen? Klik dan hier.

Deelcertificaat havo halen? Klik dan hier.

Deelcertificaat mavo (vmbo-tl) halen? Klik dan hier.

Lees hier verder over particulier onderwijs en wat wij kunnen bieden.

Deelcertificaten vwo, havo en mavo op Instituut Blankestijn