2 juli 2016

E-mail van een vader: ‘Een sprong voorwaarts’

Beste Frans,

Langs deze weg een korte en welgemeende blijk van dank.

Onze waardering is groot. Een jaar geleden zetten we onze eerste schreden binnen Instituut Blankestijn, slechts gissend naar wat jullie onze zoon Thijmen zouden kunnen (bij)brengen. Nu weten we wel beter. Onze keuze om Thijmen vanuit Rotterdam (met een lange dagelijkse reis) naar een school in Utrecht te laten gaan is een hele goede geweest. Dankzij de prettige zorgen van jouzelf en de leerkrachten.

Wij hebben Thijmen aan jullie toevertrouwd en een andere (!) Thijmen teruggekregen. Een Thijmen met een aanzienlijk verbeterd schooladvies. Een Thijmen met een dijk van een rapport. Een Thijmen die met flair zijn spreekbeurt heeft gedaan. En bovenal … een Thijmen die lekker in zijn vel zit, zelfvertrouwen heeft en gewoon een grote vent geworden is. Hij heeft dat, zo vinden wij, vooral zelf gedaan. Maar niet zonder jullie aandacht. Maar denk ook aan de indringende gesprekken halverwege het schooljaar, waarin jullie Thijmen aan de ene kant hebben gewezen op zijn gedrag en tegelijkertijd complimenten hebben gemaakt. Klasse!

Wij nemen met ons mee dat Thijmen op Instituut Blankestijn een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Een sprong voorwaarts, Frans. Dat is waar jullie voor hebben gezorgd. Eén schooljaar dat hem zijn hele leven bij zal blijven. En ons ook!

Van harte dank!!

*Deze e-mail is letterlijk overgenomen, maar in verband met de privacy is de naam van het kind is gewijzigd.