Excellente didactiek

Instituut Blankestijn is in Nederland de oudste school voor particulier voortgezet onderwijs. Daardoor is er veel ervaring opgedaan met de manier waarop je les moet geven.

De didactiek heeft binnen het Instituut voortdurend aandacht. In de sessies ‘Leren van elkaar’ scholen docenten elkaar steeds bij op dat gebied.

Lessen staan niet los van elkaar. Aan het begin van de les controleert de docent (schriftelijk of mondeling) wat er is blijven hangen van de vorige. Daarna kan er nieuwe stof behandeld worden, waarmee weer geoefend moet worden.

Voor elk vak is er een studiewijzer, waarop leerlingen precies kunnen zien wat er per les van hen verwacht wordt. Bij de exacte vakken is er een weektaak, die wekelijks ingeleverd moet worden. Zo houdt de docent de vinger aan de pols.

Nieuwe stof moet duidelijk uitgelegd worden. Daar zijn onze docenten zeer bedreven in. Elke leerling moet kunnen snappen wat er bedoeld wordt. Dingen die belangrijk zijn, worden vaak herhaald. Als de toetsweken dichterbij komen, worden er buiten het rooster om lessen ingepland om nogmaals de stof op een rijtje te zetten. Die lessen kunnen ook na de reguliere schooltijd of op zaterdag plaatsvinden.

Bij de didactiek zijn er algemene principes (controle, uitleg, herhaling), maar vooral belangrijk is welke aanpak elke individuele leerling nodig heeft. Door de kleine groepen kan de docent zijn of haar les niet alleen goed afstemmen op de groep, maar ook op de individuele leerlingen binnen die groep. Niet alleen elke klas, maar ook elke leerling heeft recht op het beste onderwijs.