17 juni 2016

Fantastisch examenresultaat bij Instituut Blankestijn

De vlag kan uit! Bijna alle examenkandidaten van Instituut Blankestijn hebben vandaag het bericht gekregen dat ze geslaagd zijn voor vwo, havo of mavo. Het gemiddelde slagingspercentage over drie opeenvolgende jaren is op het Instituut al jarenlang 95 procent of meer. Met het grote aantal geslaagden van dit jaar is er weer een schakel aan deze keten van successen toegevoegd.

Voor sommige leerlingen is het slagen een succesvolle afsluiting van een middelbare-schoolopleiding die ze in haar geheel op Instituut Blankestijn hebben gevolgd. Er zijn ook leerlingen die pas vorig jaar naar het Instituut gekomen zijn, omdat ze bijvoorbeeld op een vorige school gezakt waren of omdat ze de kans wilden grijpen om de laatste twee leerjaren in één jaar te doen. Zij hebben een jaar de tijd gekregen om te bewijzen wat ze waard waren en met de intensieve begeleiding die kenmerkend is voor Blankestijn hebben ze hun doel bereikt: geslaagd!

Dit jaar zijn er voor het eerst landelijke regels voor het slagen met de aantekening ‘cum laude’. Vooral voor vwo-leerlingen is dat een extra stimulans geweest om te streven naar mooie cijfers waarmee ze zich onderscheiden. En met resultaat: ruim 20% van onze leerlingen die opgingen voor een volledig vwo-examen zijn straks de trotse bezitters van een cum-laude-diploma.

De uitreiking van de diploma’s is op 6 juli a.s. Dan zullen we met alle geslaagde leerlingen en hun ouders het glas heffen op de afsluiting van een succesvol jaar of succesvolle jaren. En op de toekomst, die wacht op weer een lichting Blankestijners.