12 mei 2017

Groep 8 voorbereiding op brugklas door vakdocenten

De eind-cito voor groep 8 is voorbij, de meivakantie is om, we hebben nog 2 maanden te gaan. Tijd om onze groep 8 leerlingen goed voor te bereiden op de brugklas zoals dit bij ons gebruikelijk is vanaf de meivakantie.

Naast de ‘gewone’ lesstof krijgen zij daarom extra vakken zoals Frans, Engels, wiskunde, informatica en geschiedenis. De kinderen krijgen deze lessen van onze vakdocenten. Zowel leerlingen als docenten zijn elk jaar weer enorm enthousiast!

Voor de docenten die een heel jaar met 6 vwo achter de rug hebben is het heerlijk om weer met de lesstof van klas 1 bezig te zijn. Voor de groep 8 leerlingen is het ontzettend leuk en super leerzaam. Een prachtige voorsprong bij de start volgend schooljaar.