9 februari 2023

Instituut Blankestijn bereidt ook voor op de examens Cambridge Engels

Instituut Blankestijn bereidt leerlingen natuurlijk voor op de examens Engels voor mavo, havo en vwo. Daarnaast bieden we, voor leerlingen die dat willen, cursussen die voorbereiden op de Cambridge examens Engels. Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) is een afdeling van de wereldwijd gerenommeerde University of Cambridge.

Cambridge Engels is bedoeld voor leerlingen die het leuk vinden om met de Engelse taal bezig te zijn, die geïnteresseerd zijn in de Angelsaksische cultuur en die uitgedaagd willen worden om actief het Engelse taaleigen te verwerven.

De cursussen worden op drie niveaus gegeven, CFE (Cambridge First) voor leerlingen van 4 en 5 havo en CAE (Cambridge Advanced), voor leerlingen van 5 en 6 vwo. Voor de fijnproevers zijn er ook masterclasses onder de noemer CPE (Cambridge Proficiency). Elk examen richt zich op een niveau van het Europese Referentiekader (ERK).

De examens worden in Utrecht afgenomen onder auspiciën van The British Council, dus buiten de examenverantwoordelijkheid van Instituut Blankestijn. Wij nemen echter wel de voorbereiding en de examenkosten voor onze rekening.

De Cambridge examens motiveren leerlingen om Engels te leren en vaardigheden te ontwikkelen voor de dagelijkse praktijk. Cambridge Examens zijn wereldwijd erkend en worden door meer dan 25.000 universiteiten, regeringen en bedrijven geaccepteerd. Een Cambridge certificaat kan deuren openen naar het hoger en universitair onderwijs en het kan kansen op de arbeidsmarkt vergroten, zowel nationaal als internationaal.

Thiemen (6 vwo):

Ik heb Cambridge Advanced gekozen omdat het mijn positie voor mijn vervolgopleiding versterkt. Ik hoop later in het bedrijfsleven profijt te hebben van de kennis en de vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens de cursus.