15 januari 2022

Instituut Blankestijn geeft je bagage mee voor de rest van je leven

Frederique is het derde kind van het gezin Moormann dat de middelbare school gaat afronden op Instituut Blankestijn. Maxime en Wolfram gingen haar voor. Marijke Moormann-Notermans vertelt over haar ervaringen met het Instituut.

‘We kenden Instituut Blankestijn, doordat kinderen op de hockeyclub er op school zaten en een vriendin van Maxime was er ook heen gegaan. Toen Maxime haar havodiploma gehaald had, mocht ze op die school geen vwo gaan doen. Volgens ons zat dat er wel in. We gingen praten met twee scholen en kozen toen voor Blankestijn. Die keuze was niet moeilijk.

Maxime haalde in één jaar haar vwo-diploma, heeft intussen haar bachelor rechten gehaald op de UVA en is goed op weg om haar master te halen. Na de ervaringen met Maxime hebben we ook Wolfram en Frederique de kans gegeven op Instituut Blankestijn.

Het kind centraal

Onze ervaring is dat andere scholen vooral praten over regeltjes en over beperkingen. Bij Instituut Blankestijn wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden. Het kind staat centraal en door de aandacht die het krijgt, gaat het beter presteren dan in alle jaren daarvoor.

Al onze kinderen waren na de eerste schoolweek bek af. Het zijn immers lange dagen en er moet hard gewerkt worden. Maar ze gingen met plezier naar school en werden zelfs enthousiast voor vakken die in het verleden moeilijk liepen. In heel korte tijd bleken mijn kinderen intrinsiek gemotiveerd voor school.

Efficiënte lessen

De lessen op Blankestijn zijn efficiënt. Er is weinig ruis en er is veel effectieve lestijd. Daardoor zie je de kinderen vooruitgaan. Altijd ligt de nadruk op wat de leerling wel kan en zo wordt het kind zich bewust van de eigen kwaliteiten. Het was heerlijk om te merken hoe trots de kinderen waren op hun resultaten.

Op Blankestijn geven de docenten motiverend les. De leerlingen realiseren zich dat ze succesvol kunnen zijn. Je ziet het zelfvertrouwen groeien en dan komt het succes vanzelf. Mijn kinderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen, maar ook meer inzicht in zichzelf, waardoor ze ook betere keuzes voor hun toekomst gemaakt hebben. Eigenlijk krijg je als leerling bagage mee voor de rest van je leven.

Ik denk dat er bij Instituut Blankestijn veel leerlingen zitten die niet bij voorbaat in de pas lopen. Die leerlingen kunnen zichzelf blijven en toch goed presteren. De persoonlijke aandacht die ze krijgen, legt een stevige basis. We hebben het in ons gezin gemerkt toen er ziekte in de familie was. Daar kon ons kind op school vertrouwelijk over praten, die veiligheid was er. De toetsweek die volgde, gaf toen verder geen problemen.

Persoonlijke touch

De persoonlijke touch zie je niet alleen bij docenten, maar ook op andere momenten: de ouderavonden zijn ook ontmoetingsmomenten, waarop je andere ouders spreekt. Dat doet onschools aan, ontspannen.

Onze kinderen hebben het op Instituut Blankestijn beter gedaan dan ze het op andere scholen hadden kunnen doen. In plaats van mbo werd het bijvoorbeeld vwo in één jaar. Ze hebben meer gepresteerd en meer lol gehad. Dat gun je ieder kind.’