Instromers onderbouw

24 juni 2016

Instromers zijn leerlingen die in de loop van het schooljaar bij Instituut Blankestijn particulier onderwijs gaan volgen. Voor iedere instromer wordt een individueel studietraject opgesteld om de kortste weg naar succes uit te stippelen.

Instromen op ieder moment

Een leerling die wil instromen, kan een of meer dagen meedoen om de sfeer te proeven. Tegelijkertijd wordt dan een individueel studieprogramma opgesteld, dat is afgestemd op de mogelijkheden van de leerling en op de wensen van diens ouders.

Instromers onder- en bovenbouw

Instromen kan zowel in de onderbouw als bovenbouw. In overleg met de leerling en ouders wordt een passend traject afgesproken.

Voor instromers in het eindexamenjaar of het voor-examenjaar wordt de kortste weg uitgestippeld naar het diploma. Hierbij kijken wij naar wat de leerling wil en maken een plan. Meestal rondt een instromer in het voorexamenjaar enkele vakken af waardoor de kans van slagen in het laatste jaar wordt vergroot. Soms kan er nog een compleet examen worden afgelegd. Voor een leerling die instroomt gedurende het examenjaar wordt een individueel rooster samengesteld

Lees hier verder over de aannameprocedure van Instituut Blankestijn.

Instromers onderbouw Instituut Blankestijn