29 oktober 2017

Jubilaris Frans van Heijningen

Op vrijdag 27 oktober jongstleden is tijdens en na de ouderavond uitgebreid stilgestaan bij het jubileum van rector Frans van Heijningen. In het cursusjaar 1992-1993 maakte hij zijn opwachting bij Instituut Blankestijn. Spoedig nam hij het rectoraat op zich, maar ook gaf hij nog een aantal jaren les in vakken als Economie, Handelswetenschappen en Wiskunde.
In het bijzijn van eerst de ouders, leerlingen en later zijn gezinsleden, oud-collega’s en de huidige collega’s werd zijn grote inzet voor het Instituut geroemd. Hij en zijn vrouw ontvingen bonnen voor enkele gezellige theateravonden en natuurlijk ontbraken de bloemen niet. De medewerkers zongen Van Heijningen bovendien enkele keren toe. Ook mocht de jubilaris tijdens een quiz aantonen dat hij het Instituut van binnen en van buiten kende en dat ging hem goed af.