Klachtenregeling

Instituut Blankestijn streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat leerlingen en/of de ouder(s)/verzorgers(s) klachten hebben. Hiervoor kan men mondeling en/of schriftelijk terecht bij de schoolleiding van de vestiging.

Procedure

Instituut Blankestijn werkt hierbij met een vaste klachtenprocedure. De schoolleiding zal de klacht in behandeling nemen en in samenspraak met de klager er alles aan doen om de klacht op te lossen. Als de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid wordt opgelost, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de klachtencommissie van Instituut Blankestijn:

Dit mag naar:
Instituut Blankestijn
t.a.v. Klachtencommissie
Oudegracht 189
3511 NE Utrecht
info@inbl.nl

Ontvangen klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen, in behandeling genomen.

Geschillencommissie

In geval van een onoplosbaar geschil kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Instituut Blankestijn is als NRTO lid gehouden aan het oordeel van deze commissie. De gedragscode van NRTO is hier te vinden.