14 september 2016

Lichamelijke opvoeding op Instituut Blankestijn

Dat Instituut Blankestijn ruime aandacht besteedt aan het behalen van uitstekende resultaten bij cito-toetsen en examens is een vanzelfsprekendheid. Maar een opleiding bij Blankestijn is meer. Er is veel aandacht voor sport en bewegen in de lessen lichamelijke opvoeding. Naast de intensieve lesuren in de leskamers gaan de leerlingen er elke week even uit om zich te ontspannen en op een andere manier zich in te zetten.

Op Blankestijn vinden we bewegen belangrijk!

Dit heeft positieve effecten op onze leerlingen:

  • Matig intensief bewegen verbetert de leerprestatie;
  • Leerlingen die regelmatig bewegen winnen aan zelfvertrouwen en zijn fitter;
  • Sport en spel zijn goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden;
  • Schoolresultaten verbeteren bij goede afwisseling van beweeg- en leertijd.

De gymles op Instituut Blankestijn

Onze leerlingen krijgen twee uur in de week lichamelijke opvoeding van een vakdocent in een gymzaal in de binnenstad van Utrecht.

In de gymles krijgen de leerlingen een verscheidenheid aan onderdelen uit vijf verschillende domeinen. Deze domeinen zijn: spel, turnen, zelfverdediging, atletiek en bewegen op muziek.

Daarnaast worden er geregeld clinics en uitjes georganiseerd om de leerlingen kennis te laten maken met zo veel mogelijk verschillende sporten. Voorbeelden daarvan zijn: schermen, kickboksen, schaatsen, breakdance, rolstoelbasketbal et cetera.

Naast de algemene vaardigheden en het zelf kunnen deelnemen aan verschillende soorten sporten leert een leerling ook de spelregels, scheidsrechter te zijn, een stukje les voor te bereiden en te observeren. Een leerling kent na verloop van tijd het belang van bewegen en kan een mening geven over maatschappelijke effecten van sport en bewegen.

Groepsgrootte

Op Blankestijn wordt er aan kleine klassen van maximaal acht leerlingen lesgegeven. In de gymles worden er twee of drie klassen bij elkaar gevoegd, waardoor leerlingen naast hun eigen klas ook beter leren omgaan met leerlingen uit andere klassen. Een groep bestaat tijdens een gymles uit maximaal twintig leerlingen, waardoor de vakdocent zich een nog beter beeld kan vormen van elk kind en er meer wordt bewogen en minder wachttijd ontstaat. Zo is de kwaliteit van bewegen hoger en kan de docent maximaal feedback, hulp en begeleiding op maat bieden.

Lichamelijke opvoeding op Blankestijn is gevarieerd, leuk en ontspannend. Je maakt kennis met en leert meer over verschillende sporten. Ook leer je op een goede manier met andere leerlingen en de docent omgaan en krijg je begeleiding op maat!

Patricia de Jong, docent lichamelijke opvoeding