Doorstromen van onderbouw naar bovenbouw

8 juni 2015

Doorstromen van onderbouw naar bovenbouw

Leerlingen in de onderbouw van Instituut Blankestijn krijgen kennis en vaardigheden mee die nodig zijn voor de bovenbouw. Met het oog op een succesvolle doorstroming staan hierbij rust, herhaling en adaptief onderwijs centraal.

Rust

Een leerling kan pas goed leren wanneer de leeromgeving rustig is. We hechten er daarom aan dat de leskamers en de andere ruimten in het instituut opgeruimd en ordelijk zijn. Tijdens de lessen is de rust gegarandeerd, zodat leerlingen in stilte kunnen werken. Dat geldt ook voor de studie-uren waarin zij zelfstandig met hun opgaven aan de slag gaan. Voor een goede leerprestatie is ook innerlijke rust belangrijk. Iedere leerling heeft een coördinator, met wie hij of zij regelmatig gesprekken voert. De coördinator peilt of er factoren zijn die de innerlijke rust in de weg staan en zoekt daar oplossingen voor, bijvoorbeeld door aan een leerling een persoonlijke coach toe te wijzen.

Herhaling

Alle lessen in de onderbouw hebben een vaste structuur. Iedere dag wordt de behandelde leerstof van de vorige les overhoord. Bovendien komt de leerstof nogmaals aan de orde tijdens de ingeroosterde proefwerkuren en de toetsweken.

Adaptief onderwijs

Bij Instituut Blankestijn wordt het onderwijs aangepast aan de leerling. Voor iedere leerling wordt een individueel leertraject uitgestippeld, zodat zijn of haar talenten het beste tot hun recht komen. Iedereen volgt een eigen route naar de bovenbouw.

Lees hier verder over de unieke opstapklas van Instituut Blankestijn.

Doostromen bij Instituut Blankestijn naar bovenbouw