Het basisonderwijs van Instituut Blankestijn

In groep 6, 7 en 8 van de basisschool van Instituut Blankestijn leert uw kind alle basiskennis en -vaardigheden die hij of zij nodig heeft.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ‘leren-leren’. De succeservaring van uw kind staat centraal, waardoor hij of zij meer zelfvertrouwen krijgt en met plezier naar school gaat.

De werkwijze binnen het basisonderwijs van Instituut Blankestijn

Dankzij de kleine klassen van maximaal acht leerlingen krijgt elke leerling alle tijd en aandacht die hij of zij nodig heeft. De docenten zien waar de potentie en aandachtspunten van uw kind liggen en hoe ze hem of haar kunnen helpen met het wegwerken van eventuele achterstanden. En doordat de leermethode op elk kind afgestemd wordt, kunnen de leerlingen hun individuele talent optimaal ontwikkelen.

De lesstof wordt op verschillende manieren gegeven. Zo zijn rekenen en taal opgesplitst in 5 deelvakken. Deze onderdelen staan in ons rooster en krijgen wekelijks veel aandacht. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat leerlingen de leerstrategieën zo beter herkennen. De onderwijstijd wordt zo efficiënt mogelijk ingedeeld met heldere lessen, talloos veel oefensessies en gesprekken met de leerlingen over wat er verbeterd kan worden.

Instromen op ieder moment

Door de individuele aanpak van Instituut Blankestijn is het mogelijk om op ieder moment tijdens het schooljaar te starten. Een leerling die wil instromen, kan één of meer dagen meelopen om de sfeer te proeven.

De opstapklas

Heeft u het idee dat uw kind nog niet klaar is voor de brugklas? Dan is de opstapklas van Instituut Blankestijn een goede oplossing. Deze klas biedt onderwijs op basisschoolniveau, maar met de uitdaging om alvast kennis te maken met vakken zoals geschiedenis, biologie, wiskunde en Engels op brugklasniveau.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het basisonderwijs van Instituut Blankestijn? Dan kunt u altijd een mail sturen naar info@inbl.nl of bellen naar 030 – 231 45 41. Ook kunt u een persoonlijk kennismakingsgesprek aanvragen.