De bovenbouw van Instituut Blankestijn

In de bovenbouw worden de leerlingen voorbereid op hun examen. Iedere leerling wordt individueel benaderd en begeleid. Niet alleen wordt de lesstof op een heldere manier uitgelegd, door voortdurend overhoren, herhalen en oefenen wordt het geleerde ook ingeslepen.

Voor iedere leerling wordt een individuele leerweg opgesteld. Voor sommigen is dat het reguliere traject en anderen volgen voor enkele vakken een versnelde route. Weer andere leerlingen blijken alle examenvakken versneld te willen doen en voor die leerlingen bieden we het twee-jaar-in-één-traject. Voor onze Vavo-leerlingen is het ook mogelijk enkele vakken op een hoger niveau af te sluiten.

Een flexibel, persoonlijk leerplan

De voortgang van elke leerling wordt altijd door elke docent bijgehouden, zodat er binnen het persoonlijke leertraject altijd bijgestuurd kan worden. Alle begeleiding is gericht op het uiteindelijke resultaat: het vwo-, havo- of mavo-diploma. Instituut Blankestijn verzorgt het totale programma van de bovenbouw, ook voor leerlingen die later in het schooljaar instromen.

Deelcertificaten halen

Leerlingen die al in het bezit zijn van deelcertificaten, kunnen bij Instituut Blankestijn opgeleid worden voor de overige certificaten, om zo een diploma te behalen. Dit kan van toepassing zijn als een leerling zo toelaatbaar wordt voor een vervolgopleiding, maar ook als een leerling niet geslaagd is en nog enkele vakken moet halen. Ook in deze gevallen kijken we naar het maximaal haalbare: met een paar extra vakken kan een leerling bijvoorbeeld een diploma met meerdere profielen behalen.

Verdieping en extra vakken

Leerlingen kiezen extra vakken om een breder pakket te hebben en om in meerdere profielen of sectoren examen te doen. Zo krijgen ze een stevigere basis voor het vervolgonderwijs.

Vakken eerder afsluiten

Vaak is het mogelijk om vakken eerder af te sluiten, zodat er meer tijd in het rooster vrijkomt voor de vakken die de leerling moeilijk vindt.

Versnellen op een later moment

Soms beginnen leerlingen, bijvoorbeeld in klas 4, aan het reguliere traject, maar geven de goede resultaten aanleiding om het traject sneller af te leggen. De beslissing daarvoor kan op elk moment in het schooljaar genomen worden.

Instromen in de bovenbouw op elk moment

Instromen kan in de bovenbouw op elk moment. In overleg met de leerling en ouders wordt een passend traject afgesproken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de bovenbouw van Instituut Blankestijn? Dan kunt u altijd een mail sturen naar info@inbl.nl of bellen naar 030 – 231 45 41. Ook kunt u een persoonlijk kennismakingsgesprek aanvragen.