Talentontwikkeling

Op Instituut Blankestijn stellen we ons als doel om de leerling naar een passend diploma te begeleiden, omdat dit de deur opent naar een toekomst die bij hem of haar past.

Bij elke leerling staat het tot bloei laten komen van zijn of haar talent centraal. Waarom besteden we dan nog apart aandacht aan het begrip ‘talentontwikkeling’? Omdat juist voor bepaalde getalenteerde leerlingen een passend programma en een passende omgeving van extra belang is.

In het reguliere onderwijs zijn sommige leerlingen het vertrouwen in het eigen talent kwijtgeraakt. Dit komt bijvoorbeeld doordat de leerling:

 • op een heel andere manier denkt dan de klasgenoten – of zelfs de leraar;
 • andere verbanden legt dan de klasgenoten of de leraar;
 • een heel ander tempo dan klasgenoten heeft en daarom vaak maar niet meer meedoet, omdat het toch veel te langzaam gaat;
 • de onderwerpen en vaardigheden die op school geleerd moeten worden al beheerst;
 • ingewikkelde zaken snel doorheeft, maar het steeds maar weer oefenen van hele kleine vaardigheden saai vindt en het daarom liever niet doet;
 • geïnteresseerd is in heel veel verschillende dingen, maar het op school saai vindt omdat het steeds maar over een heel klein aantal dingen lijkt te gaan;
 • door een combinatie van al dit soort factoren het gevoel heeft gekregen anders te zijn dan de klasgenoten en niet goed op school te passen, waardoor het plezier om naar school te gaan is afgenomen;
 • door een combinatie van al dit soort factoren het gevoel “is dit het nou?” heeft gekregen, waardoor het plezier om naar school te gaan is afgenomen.

De kans bestaat dat het talent van zo’n leerling op school niet, of niet voldoende, tot ontwikkeling komt. Juist dan kan deze leerling veel baat hebben bij de omgeving en de aanpak die Instituut Blankestijn biedt:

 • les in heel kleine groepen (“de kracht van acht”);
 • mogelijkheid tot het versnellen van studietrajecten;
 • mogelijkheden tot verdieping, verbreding en verrijking van de lesstof;
 • mogelijkheden om de stof in grotere stappen aan te bieden;
 • mogelijkheden om de stof op een abstractere manier te behandelen (‘top-down’ in plaats van ‘bottom-up’);
 • aandacht voor ‘leren leren’: inzicht in de werking van het brein, verwerven van effectieve leerstrategieën, omgaan met tegenslag;
 • nauw contact en overleg tussen school, leerling en ouders;
 • nauwe verbinding van zorg met onderwijs.

Of het nu gaat om een leerling in de leeftijd voor onderbouw of bovenbouw: het is nooit te vroeg en nooit te laat voor talentontwikkeling.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar wat wij voor uw zoon of dochter kunnen doen op het gebied van talentontwikkeling? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ook organiseren wij regelmatig open avonden. U kunt altijd een mail sturen naar info@inbl.nl of bellen naar 030 – 231 45 41.