30 maart 2017

‘Op Instituut Blankestijn kreeg ik vertrouwen’

Sara zakte op haar vorige school twee keer voor haar vwo-examen en moest toen naar een andere school. Dat werd Instituut Blankestijn. Ze is nu met prachtige cijfers geslaagd, ook voor een vak dat ze nog nooit eerder had gehad. Maar het belangrijkste is dat ze haar zelfvertrouwen terug heeft gekregen.

De diploma’s zijn intussen uitgereikt. Ook Sara haalde op Instituut Blankestijn haar diploma, voor het vwo, met prachtige cijfers. Ze kijkt terug naar de tijd voordat ze op Blankestijn zat: ‘De eerste keer dat ik examen deed, had ik me er al bij neergelegd dat ik zou zakken. Ik had domweg niet hard genoeg gewerkt en ging met vier minpunten het examen in en het werd inderdaad niks.’

‘Dat was mijn eigen schuld en ik wilde het jaar daarop het nog een keer proberen. Ik heb toen anders gewerkt, met een betere werkhouding. Met gemiddeld een 7 ging ik het examen in, maar het leek wel of de docenten nog steeds in hun hoofd zaten met de Sara van het jaar ervoor. Ik had goede cijfers, maar de leraren geloofden niet dat ik het zou halen. Ik haalde het net niet, op mijn examengemiddelde.

De eerste helft van het schooljaar ging Sara naar New York voor een cursus ‘reading and writing’. Daarna kwam ze op Blankestijn. Ze was de eerste week verbaasd over de docenten: ‘Die wisten al in de eerste les heel veel over me. Ze hadden zich verdiept in de cijfers die ik eerder gehaald had en snapten waar ik voor kwam.’

‘Op mijn vorige school had ik wel eens aangegeven dat ik examen doen eng vond, maar daar was geen aandacht voor. Hier werd al in de eerste week ontdekt dat dat een probleem kon zijn. Vanaf toen heb ik met een docent elke week een gesprek gehad, waarin ik leerde naar die angst te kijken en erover na te denken.’

Uiteindelijk werd dat halve schooljaar op Instituut Blankestijn een succes. Waar kwam dat door? Sara heeft daar wel een idee over: ‘De docenten leggen gewoon goed uit en bereiden je goed voor op het examen. Bij Nederlands begonnen we al in januari met het maken van examenteksten, op mijn vorige school gebeurde dat pas in april. Bij maatschappijwetenschappen wordt tijdens de les ook steeds gecontroleerd of je de stof van de vorige les nog weet en bij wiskunde is de uitleg helder en visueel. Je ziet voor je hoe het moet. Bij Engels kregen we elke week een woordentoets en in de les oefenden we veel met teksten.’

‘Maar het belangrijkste verschil is dat ik mijn zelfvertrouwen heb gevonden. Ik weet nog wat ik dacht na zo’n begeleidingsuur: Dit is een docent die verstand heeft van alles op school en die toch in mij gelooft. Dat was een nieuwe ervaring voor me. Je merkt het aan alle docenten. Ze hebben vertrouwen in hun leerlingen.’

‘Dat zelfvertrouwen heeft alles beïnvloed. Ik snapte alles sneller, kende de stof beter en ik ging de examens beter maken. Voor Nederlands had ik op de vorige school een 4,0 gehaald. Een hoger cijfer halen leek me heel moeilijk. Kort voor het examen ging ik nog even naar de leraar toe, die me vertelde dat ik echt veel geoefend had en dat ik het kon. Ik was de eerste vijf minuten van het examen wel wat zenuwachtig, maar daarna ging het goed. Ik haalde een dikke voldoende’

‘Alle andere vakken gingen ook heel goed. Bij maatschappijwetenschappen, dat ik nog nooit eerder gehad had, was ik zelfs de beste van de groep. Ik heb me dus een heel vak in een half jaar eigengemaakt!’

Sara mag trots zijn op zichzelf. Dat realiseert ze zich ook: ‘Ja, ik heb hard gewerkt. Ik dacht dat ik vorig jaar al goed gewerkt had, maar op Blankestijn moet je nog harder werken. Ik word dan ook wel eens boos als mensen zeggen dat je op een particuliere school een diploma koopt. Dat is zo niet waar! Kijk eens hoe iedereen zijn best doet! Omdat ik bij maatschappijwetenschappen veel in moest halen, moest ik op zaterdagen toetsen maken. Dat is bij Instituut Blankestijn niet ongewoon.’

De middelbare-schooltijd van Sara zit erop. Wat neemt ze mee van dat halve jaar Blankestijn? ‘Ik heb in de vakken die ik er deed goed lesgehad. En vooral: ik heb zelfvertrouwen gekregen.’