Opstapklas

8 februari 2016

Opstapklas

Uniek bij Instituut Blankestijn: een combinatie tussen groep 8 en de brugklas. Als u het idee heeft dat uw kind meer tijd nodig heeft en nog niet toe is aan de brugklas, dan heeft Instituut Blankestijn een oplossing: de opstapklas.

Brugklas en basisschool: het beste van twee werelden

De basisschool van Instituut Blankestijn is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de middelbare school: aan de Oudegracht 189 in Utrecht. Instituut Blankestijn biedt een unieke klas: de opstapklas. Deze klas biedt onderwijs op basisschoolniveau met vakken als rekenen, spelling, taal en studievaardigheden. Daarnaast krijgt uw kind de uitdaging om alvast kennis te maken met vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde, Frans, Engels en wiskunde op brugklasniveau. Zo krijgt uw kind het beste van twee werelden.

Neem contact op met Instituut Blankestijn voor meer informatie.

Opstapklas - tussen basisschool en brugklas