De onderwijsinspectie

De kwaliteit van ons onderwijs wordt gewaarborgd door een onafhankelijk orgaan: de Inspectie van het Onderwijs.

Instituut Blankestijn is voor het laatst in schooljaar 2016-2017 beoordeeld en kwam daar weer met overtuigend goede resultaten uit.

Bij scholen zoals Instituut Blankestijn die voldoen aan de strenge normen en alle eisen, brengt de onderwijsinspectie eens per vier jaar een volledig inspectierapport uit. De school zal daarom in schooljaar 2020-2021 weer worden beoordeeld.

Inspectierapport Instituut Blankestijn

Rapporten van bevindingen kwaliteitsonderzoek voortgezet onderwijs Instituut Blankestijn afdelingen mavo, havo en vwo:

Download kwaliteitsonderzoek dagschool februari 2017

Download kwaliteitsonderzoek vavo februari 2017

Jaarverslag en jaarplan

Hier kun u het jaarverslag over 2018-2019 lezen.

Hier kun u het jaarplan over 2019-2020 lezen.